Alle indskrivninger på Multi sker efter visitation fra en socialrådgiver. Det er ikke afgørende at være bosat i Skive Kommune.

Rådgiveren udarbejder en børnefaglig/unge undersøgelse og laver derefter en handleplan - handleplanen er altid omdrejningspunktet  for vores arbejde.

Publiceret 01-11-2020