Multi er udvikling og forandring og behandling for sårbare og belastede unge og udsatte familier - som et alternativ til - og som forebyggelse af behovet for anbringelse.

Multi har med udgangspunkt i Skive kommunes værdigrundlag:

Ordentlighed, Trivsel og Udvikling

udarbejdet et værdisæt for afdelingen, der danner grundlag for det pædagogiske arbejde og tilgangen til den enkelte.

Værdier som vi gerne vil kendes for.

  

 • Samarbejde

 • Ærlighed                                                                  

 • Frihed

 

Samarbejde:    

 • Vi møder andre mennesker med et smil og en venlig bemærkning
 • Vi interesserer os for hinandens opgaver og yder faglig sparring
 • Vi prioriterer at samarbejde på tværs omkring en opgave

Ærlighed:        

 • Vi møder andre mennesker med ligeværdighed og respekt
 • Vi er nysgerrige på andre menneskers oplevelser og tanker
 • Vi ønsker at fremstå troværdige i vores arbejde 

Frihed:         

 •  Vi arbejder med frihed under ansvar
 •  Vi har frihed til at tænke ud af boksen og komme med nye ideer.
 •  Vi har frihed til at være den man er 

 

Team 1:

Ungdomskonsulenter med kerneopgaven at fungere som kontaktperson for sårbare, anbringelsestruede unge med relations arbejde som omdrejningspunkt.

Team 2:

Praktisk/pædagogisk familieudvikling er en forebyggende foranstaltning til udsatte familier. Formålet er at familien kommer i trivsel og bliver selvstændig fungerende - at aktivere de mange systemer, som familien er en del af - til at deltage positivt og arbejde sammen.

  

 • Multi har fokus på de sociale relationer og netværk. Vi støtter op om at opretholde og skabe gode og bæredygtige sociale relationer til jævnaldrende og i familien.

 • Multi har fokus på den samfundsmæssige og kulturelle deltagelse. Vi støtter op om at indgå i de rammer, samfundet sætter for ungdomsliv, uddannelse og fritidstilbud i f.eks. ungdomsskolen, arbejdstilbud og lignende.

 • Multi har fokus på den unges personlige udvikling. Vi støtter op om ungdomstemaer som f.eks.: identitetsdannelse, eksistentielle spørgsmål og seksualitet.

 • Multi har fokus på den unges og forældrenes indre verden og personlighed. Vi støtter op omkring at mindske sårbarheden og gøre dem mere modstandsdygtige.

 • Multi har opmærksomhed på at opkvalificere fagligheden og være skabende i tanke og handling.

 

Desuden har alle opgaver et sundhedsmæssigt perspektiv - med fokus på især overvægtsproblematikken. Vi støtter op omkring: kost, motion, og daglig struktur.

 

Fokusområder:

 • Udvikle og yderligere styrke indsatsen omkring praktisk/pædagogisk familieudvikling
 • Fokus på at udvide tilbud  til indskrevne unge med nye tiltag som tilbud om introtur til alle nye unge
 • Afdækning af den unges kompetencer med brug af kompetence skema
 • Opbygning af relationen
 • Opsamling af forløbet ved første statusmøde
 • Den socialpædagogiske indsats skal fortsat styrkes gennem kontinuerlig og struktureret dokumentation
 • Vedvarende at have opmærksomhed på trivsel og arbejdsglæde i afdelingen

   

 

Publiceret 20-03-2018