Meget forskning viser, at i samværet med en hund udvikles der positive stoffer i kroppen, der får stressniveauet til at falde. Er man venlig og viser empatiske og ansvarsfulde træk over for en hund – vil man altid blive valgt til af en glad og logrende bamse.

Aura – en hund af racen Leonberger er siden foråret 2015 blevet introduceret på Multi, hvor hun er kommet og har trådt sine tidlige skridt helt som hvalp. Det var hurtigt tydeligt, at mange unge fandt glæde, tryghed og havde lyst til at være omsorgsgivende og kærlig overfor Aura.

I samme periode opstod et nyt tiltag på Resen Skole – et pre-kursus for kommende skolehunde over tre kursus dage indeholdende følgende teoretiske og praktiske elementer:

Samarbejde mellem hund og ejer

  •  Hvad indebærer det at være skolehund
  •  Socialisering og miljøtræning
  •  Håndtering af hundens stressmekanismer
  •  Læsning af hundens kropssprog – og reaktionen herpå
  •  Krisehåndtering, hvor hunden er indblandet                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                              

Det blev besluttet, at Aura og ejer skulle tage denne uddannelse, da det gav god mening at bruge Aura i arbejdet på Multi omkring især de unge.

At benytte en hund i det pædagogiske arbejde med udsatte unge skal ses som en metode og et pædagogisk redskab.

Teorien omhandlede bl.a.:

  • At have et anerkendende og nysgerrigt fokus på børns ressourcer og kompetencer
  • Intervention gennem relation
  • Den narrative tilgang – at skabe ”den gode fortælling” mellem hund og barn.                                                

                                                                                                                                                                                                             

Aura bliver i Multi brugt på en anden måde end de fleste andre skolehunde, der går på uddannelsen. Det er ofte hunde, der er tilknyttet en skole og indgår i en klasse med mange børn.

På Multi bliver Aura brugt i mange andre kontekster og uddannelsens undervisere var meget positivt stemt over den anderledes og kreative måde at benytte en hund på i det pædagogiske felt.

F.eks. i samtaler om et tungt emne, hvor man går en tur og har hunden som et fælles tredje.

 

                                                                

 

Hvis man som ung bliver lidt ulykkelig og modløs og kan man ”tale” til Aura, som altid forstår én - en gåtur giver frisk luft og motion og er måske lidt sjovere, når man har en logrende hund med.

Aura har været med på flere ture, hvor der er overnattet i hytter.

Hun bliver ofte brugt omkring fælles aktiviteter, hvor der f.eks. laves mad eller ses film på Multi.

Bliver man som ung ked af det eller rigtig glad, kan man dele sin sorg/glæde med Aura.

Aura bliver ofte brugt i det spirende relations-arbejde som ”icebreaker”, når det hele er lidt nyt.

Det er dog som ejer vigtigt at kende Auras begrænsninger, så hun er holdbar - både som ungdomshund på Multi og som familiehund - i mange år endnu.

 

 

  

 

 

 

 

Publiceret 27-05-2020