Formålet med en cafe aften er

 • at opbygge et fællesskab blandt de unge - at styrke deres sociale kompetencer og give dem mulighed for at få kontakter og danne netværk
 • at skabe en udviklende og sund kultur med fokus på at motivere til og fastholde et positivt ungdomsliv

 Målet er

 • at de unge får et positivt og trygt sted, hvor de kan være sammen med andre unge på en udviklende måde
 • at vi sammen tilbereder aftensmad inspireret af sund livs stil

 

                                                                                                                               

 

 • at de mere velfungerende unge øves i at tage medansvar for cafeen og være gode rollemodeller
 • at de unge oplever cafeen som et inspirerende og positivt sted at være

 

Tilbuddet om at komme til cafe aften gives til alle indskrevne unge.

Hver gang købes der ind og laves mad. Derudover kan der være forskellige aktiviteter såsom

 • Film
 • Spil
 • Aktiviteter ud af huset
 • Oplæg omkring et emne
 • Kreative aktiviteter

                                                                                                                

 

 

Publiceret 20-03-2018