Ungdomskonsulent

Chalotte Ingemann Kristensen

20609974

 chak@skivekommune.dk

       

Ungdomskonsulent

og koordinator 

Daniel Nors

 30521813

  dano@skivekommune.dk

 

Ungdomskonsulent

Dennis Rasmussen

 29290521  

  denr@skivekommune.dk

Ungdomskonsulent 

Henrik Thøgersen

20630590

 hent@skivekommune.dk

 

Terapeut

Karin Nygaard

 23355791

 kari@skivekommune.dk

Ungdomskonsulent

Linda Moody

 29694391

 lmpe@skivekommune.dk

 

Ungdomskonsulent

Martin Thomsen

 

 22576646

 mart@skivekommune.dk

 

 

Som ungdomskonsulent har vi det relationelle i fokus - det at skabe en kontakt og derefter en relation til de indskrevne unge, er første trin i processen. Dette skal ikke forveksles med det endelige mål – målet ligger altid ud over relationen – altså er relationel tilgang en metode til at opnå målet.

I det relationelle arbejde anser Multi den anerkendende tilgang som et bærende fundament. Vi forsøger at tage udgangspunkt i de unge og deres ressourcer. Gennem ressourcefokusering arbejder vi med at bygge relationen op bl.a. gennem succesoplevelser for de unge samt afdække de unges udviklings potentiale.

Samtalen er et vigtigt redskab i ungdomskonsulentens virke. Samtalen kan have flere ansigter – dette vises blandt andet ved den pædagogiske strukturerede samtale til den mere uformelle samtale. De forskellige samtaleformer rettes mod det bagvedliggende mål således stræbes der mod en kontinuerlig bevidstgørelse af samtalens formål.

Gennem gode oplevelser i form af forskellige aktiviteter såsom bowling, biograftur, gokart, cykling, brætspil, madlavning – forsøger vi at vise de unge sunde muligheder og alternativer.

                                                                                                                   

 

Oplevelserne er også et godt fælles tredje og således gode fælles oplevelser.

I opbygningen af relationen tilstræber vi som ungdomskonsulenter at være fleksible og tilgængelige. Dette kommer til udtryk ved, at vi er til rådighed, når opgaven kræver det. Således planlægges arbejdstiden på ugens syv dage fra klokken 7.00 til 22.00

Ungdomskonsulentens arbejde starter oftest med "en til en" samvær med den unge dog kan velovervejet gruppesammensætning også være vejen til at nå målsætningen for den unge. I grupper opnås ofte en positiv dynamik, hvor de unge i samspil med ungdomskonsulenten kan mærke et fællesskab og et fælles ønske om positiv udvikling. Endvidere bruges gruppemiljøet til at tage forskellige emner op.

En foretrukken metode til at skabe fremdrift hos de unge er fysiske aktiviteter. Det være sig med henblik på at opnå trivsel og motivation eller som indgangsvinkel til at naturliggøre en samtale. Weekendture og eksempelvis skiture, hvor man automatisk kommer til et nyt miljø, viser oftest nye sider af de unge - det synliggør også kompetencer hos de unge, som de selv ikke vidste, de besad.  

Netværket omkring den unge er vigtigt for ungdomskonsulenten, hvilket betyder, at ungdomskonsulent automatisk vil begynde at kortlægge det aktuelle netværk og være en aktiv medspiller i netværket omkring den unge. I særlige tilfælde tilbydes forældrene samtaler og deltagelse i forældregrupper.                                                                       

                                                                                                                                  

I tilrettelægningen af indsatsen for den unge har vi mulighed for at tilbyde individuelle samtaler hos en terapeut og pædagogisk massage hos en uddannet pædagogisk massør.  

For hele tiden at opnå de bedst mulige resultater med de indskrevne unge, arbejder vi som ungdomskonsulent også meget med vor egen udvikling - netop for at bevare det drive og overblik samt det faglige fundament, som vi mener, er essentielt for at holde fokus på indsatsen bedst muligt. Det være sig bl.a. gennem kurser, ekstern supervision og intern sparring.

Vi ønsker at bruge de lokale samarbejdspartnere, der er i kommunen og i nærmiljøet for at kunne motivere den unge til sunde fællesskaber, som også kan være en vedvarende mulighed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 20-10-2020