Coach og vejledende samtaler der kan kombineres med pædagogisk massage

 

Samtaler

Målgruppe:

Unge, der kan profitere af samtalen som redskab til at finde mål og retning i deres liv.

Forældre, der kan profitere af samtalen og kan omsætte råd og vejledning i forhold til at ændre dynamikken i hjemmet.

Metode:

Der tages udgangspunkt i KRAP og de tilhørende værktøjer. Formålet er at undersøge, hvad der er på spil for den enkelte og helheden – hvor ønskes der forandring og hvordan skabes den udvikling, der ønskes.

Vi faciliterer den unge/ forældrene i at skabe en positiv forandring ved at formulere og konkretisere målet, bevidstgøre om udfordringer og styrker, fremkalde refleksioner og udvikle ud fra den enkelte eller familiens behov.

Coach:

En coach er en katalysator, som er i stand til at støtte og sætte dig i centrum og hjælpe dig til at finde afklaring og retning. Det sker gennem en proces, hvor der arbejdes med at

  • Formulere og konkretisere mål

  • Bevidstgøre

  • Fremkalde refleksioner

  • Igangsætte processer

  • Udfordre overbevisninger

  • Styrke og udvikle

KRAP:

KRAP står for kognitiv – ressource fokuseret – anerkendende pædagogik

At være KRAP orienteret kan være med til at sikre måden, vi møder andre i pædagogisk praksis. Inden for KRAP er der udviklet mange forskellige værktøjer med hvert deres udgangspunkt. Sammen med familien/den unge kan vi undersøge, hvad der er på spil for den enkelte og helheden - at benytte denne visuelle tilgang gør, at synligheden bliver til at ”få øje på”.

Vi visualiserer det talte via tegninger og beskrivelser på tavlen. Metoder og redskaber kombineres fra KRAP og coach, så det tilpasses den enkelte.

Mål:

Den unge får en forståelse af egen livssituation og får værktøjer til at tage ansvar for og styring i eget liv.

Forældre får en forståelse af deres barn/unges udfordringer. Forældre får værktøjer til at mindske konflikt niveau og forbedre kommunikationen i familien. Forældre tilegner sig viden om grænser og rammer, der er hensigtsmæssige for deres barn/ung.

Massage

Målgruppe:

Unge/forældre med et forhøjet stress niveau, angst og uro i kroppen, hvor det at komme ned i kroppen og blive afspændt kan have gavnlig virkning på deres generelle funktionsniveau.

Metode:

Massagen fungerer som et pædagogisk/psykologisk redskab, der giver modtageren mental og fysisk velvære, afspændthed, tryghed og nærvær. Massagen har positiv indvirkning på regulering af det indre nervesystem og stress reduceres væsentlig. Massagen er nøje afstemt den enkelte.

Mål:

Massagen skal give indre velbefindende, reducere stress regulere det indre nervesystem. Erfaringsvis ved vi at det skaber generelt højere funktionsniveau og hjernens evne til at modtage information, bearbejde disse og omsætte til handling øges væsentlig.

 

"Gennem berøring kan vi kommunikere ting, der ikke kan siges - for berøring er følelsens sande stemme"

 

Massage kombineret med samtaler

Massage og samtaler kan med fordel kombineres.

Massagen er med til at give den unge/forældrene en indre ro og et generelt velbefindende. Det skaber et højere funktionsniveau således, det bliver lettere at modtage råd og vejledning, bearbejde og omsætte til handling.

 

Forløbet

Der sendes en henvisning, der kort beskriver problematikken og hvilke mål, der særligt skal arbejdes med.

Henvisningen sendes til mees@skivekommune.dk  Pris er pr. time  462 kroner.  

Der afholdes opstarts-møde, hvor rådgiver og den/de henviste deltager.

Forløbet kan variere mellem 5-10 samtaler/massage. Efter senest 10 samtaler vil der blive indkaldt til opfølgning, hvor det vurderes om det skal afsluttes eller forlænges yderligere.

 

Det er enten Solveigh   eller Linda      du/I møder.

De er begge coach og pædagogisk massør uddannede.

 

 

Publiceret 01-11-2020