Samtaler med en coach tilbydes forældre som unge.

 • Forældre som oplever afmagt i forhold til sine børn
 • Forældre som "bøvler" med at forstå og imødekomme pubertets unge
 • Forældre som bekymrer sig meget og har brug for kontrol
 • Forældre som har mistet styringen
 • Forældre som har brug for at få fokus på egne kompetencer

 

 • Unge som har ressourcer og kan reflektere
 • Unge som pludselig mister overblikket og troen på sig selv i forhold til egne og andres forventninger
 • Unge som har brug for støtte til at bevare en god relation til familie
 • Unge som har rammes af ensomhedsfølelse
 • Unge som har brug for guidning frem mod egne mål
 • Unge som har brug for fokus på egne kompetencer og dermed større overblik over egen situation

- coaching handler om kommunikation.

En coach er en katalysator, som er i stand til at støtte og sætte dig i centrum og hjælpe dig til at finde afklaring og retning. Det sker gennem en proces, hvor der arbejdes med at

 • bevidstgøre
 • fremkalde refleksioner
 • igangsætte processer
 • udfordre overbevisninger
 • styrke og udvikle
 • formulere og konkretisere mål

Hvert forløb aftales med en rådgiver og samtalerne foregår på Multi. Visitation til samtaler foretages af rådgiver ved henvendelse til Mette Springborg på mail mees@skivekommune.dk

Publiceret 01-11-2020