Det er vigtigt for indsatsen, at de unge til stadighed bliver involveret, så der tages ejerskab i eget liv. Således at de unge bliver klar til at arbejde med de sociale og emotionelle udfordringer, der opstår i livet.

Derfor har vi fokus på

 • samarbejde med forældrene
 • selvværdsproblemer
 • sociale kompetencer
 • fritidsliv
 • følelsesliv

Vi har fokus på de sociale relationer og netværk - dette så bæredygtige og gode relationer skabes til jævnaldrende og familien.

                                                                                                                          

 

Vi støtter op om at indgå i de rammer, samfundet sætter for ungdomsliv, uddannelse og fritidsliv.

Vi vil have fokus på de unges personlige udvikling. Vi støtter op om ungdomstemaer som f.eks. identitetsdannelse, eksistentielle spørgsmål og seksualitet

Vi støtter op om at mindske sårbarheden og styrke de unges indre verden, så de gøres mere modstandsdygtige.

V er i tæt dialog med de nødvendige instanser omkring den unge, så vi kontinuerligt sikrer et optimalt udviklings miljø.

Vi samarbejder med:

 • Folkeskoler & uddannelses instanser                                                                  
 • UU                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                
 • Sundhedsystemet      
 • Politiet
 • Rusmiddelcenter
 • Kommuner

Målgruppen er unge mellem 12 og 23 år.

 

 

 

 

 

Publiceret 01-11-2020