Tilbud om samtaleforløb til unge, som ikke er i trivsel, udfordret af besværlig opvækst og/ eller har været udsat for traumer i større eller mindre grad.

Formål

at skabe selvindsigt og selvforståelse hos den unge og gøre dem bevidst om uhensigtsmæssig adfærd for så at kunne blive i stand til at agere mere hensigtsmæssigt i verden. Sammen med terapeuten skabes et tillidsfuld rum, hvor det er muligt at fortælle om det, der er svært at håndtere for den unge.

                                                                        

Tilbud om samtaleforløb til forældre, som har børn/ unge som ikke er i trivsel, har uhensigtsmæssig adfærd samt udfordringer i forhold til skolefravær.

Formål

at skabe forståelse hos forældrene for deres barn/ unge, som gør dem i stand til at støtte dem hensigtsmæssigt og omsorgsfuldt i forhold til at skabe udvikling og kunne rumme deres barn/ unge på trods af de besværligheder, de skaber i familien.

at forældrene ved egen hjælp bliver i stand til at ændre dynamikken i familien.

 

Tilbud om samtale til hele familien, hvor det er blevet svært at tale sammen og forstå hinanden. I samtaler med hele familien og enkeltvis afdækkes familiens udfordringer og ressourcer.

Formål

at skabe selvindsigt, selvforståelse for sig selv og egen adfærd samt skabe forståelse for de andre og deres adfærd.

at hjælpe familien til at skabe en bedre dynamik i familien.

                                                                                            

at hjælpe til at få øje på den enkeltes ressourcer og hjælp til at se, hvor den enkelte kan have brug for noget ekstra. Hvor er mor og far særlig udfordret i forhold til deres barn/ ung, hvor er barnet/ den unge særlig udfordret i forhold til sine forældre.

at få hjulpet familien, der hvor problemet er, yde hjælp til selvhjælp og gøre familien selvkørende.

                                               

Samtalerne tilbydes af Karin Nygaard Sørensen

                                                                 

Visitation til samtaler foretages af rådgiver ved henvendelse til Mette Springborg på mail mees@skivekommune.dk

 

 

Publiceret 01-11-2020