Samtaler med en coach tilbydes forældre som unge

 • Forældre, som oplever afmagt i forhold til sine børn
 • Forældre som "bøvler" med at forstå og imødekomme pubertets unge
 • Forældre som bekymrer sig meget og har brug for kontrol
 • Forældre som har mistet styringen
 • Forældre som har brug for at få fokus på egne kompetencer

 

 • Unge som har ressourcer og kan reflektere
 • Unge som pludselig mister overblikket og troen på sig selv i forhold til egne og andres forventninger
 • Unge som har brug for støtte til at bevare en god relation til familie
 • Unge som har rammes af ensomhedsfølelse
 • Unge som har brug for guidning frem mod egne mål
 • Unge som har brug for fokus på egne kompetencer og dermed større overblik over egen situation

Coaching handler om kommunikation. En coach er en katalysator, som er i stand til at støtte og sætte dig i centrum og hjælpe dig til at finde afklaring og retning. Det sker gennem en proces, hvor der arbejdes med at

 • bevidstgøre
 • fremkalde refleksioner
 • igangsætte processer
 • udfordre overbevisninger
 • styrke og udvikle
 • formulere og konkretisere mål

Hvert forløb aftales med en rådgiver. Samtalerne foregår på Multi og sker hos

 

eller

Solveigh                   Linda

 

Visitation foretages af rådgiver og sendes til Mette Springborg på mees@skivekommune.dk

Publiceret 01-11-2020