NTGL Laboratorium er et flerårigt projekt støttet af Bikubefonden og et samarbejde med Københavns Universitet

Multi blev sommeren 2019 inviteret ind i et 3 årigt udviklings- og forskningsprojekt. Som Partner tilbydes vi i dette forløb en bred vifte af uddannelser, kurser, temadage og ophold i Bikubefondens hytte på Sydfyn. Laboratoriet handler om at udvikle og afprøve indsatser i naturen, der er målrettet udsatte unge og deres evne til livsmestring.

Arbejdet foregår i tæt samarbejde med en række partnere på det sociale område, som i forvejen er eksperter i at lave terapeutiske, pædagogiske og læringsmæssige forløb med de unge.

                                        

Der er en bevægelse i gang i forhold til at bruge naturen, globalt, nationalt og i høj grad lokalt, hvor Skive Kommune med ”de 17 verdensmål” og ”RENT LIV” har et kommunalt fokus på naturen og miljøet.

Udeliv, aktiviteter og natursociale indsatser har altid været en stor del af Multis dna og nu har NTGL Lab. bidraget med et yderligere fokus på forskning, evidens og at bruge naturen som en teoretisk metode.

Vi har dannet en naturgruppe med unge, som er hovedpersonerne i dette spændende projekt.

Der er lavet et årshjul

                                      

hvor aktiviteterne er lige fra ture til skoven og hytten på Sydfyn, Naturcentret Brokholm i Skive kommune, kanoture, mad over bål, vandreture, ø-besøg osv.

Kun fantasien sætter grænser, så længe naturen er i spil.

Naturgruppen øver sig løbende i at reflektere og evaluere på det, vi oplever som dokumentation til forskningen samtidig med vi får en masse gode og lærerige oplevelser med de skønne unge mennesker.

Publiceret 26-07-2020