Multi tror på, at aktiviteter og samvær i naturen giver ro og tid til at reflektere over livet.

Der er ikke evidens for effekt dog opleves det, at alle vinder på processen - både unge, familier og personale.

Skive er formet af en egn med natur, der åbner muligheder.

Især fjorden og det liv der er omkring den, i den, ved den, og på den motiverer og inspirerer til ude liv.

                                 

Derudover er der vandløb, søer, hede, skove og meget andet. Skives slogan ” Rent Liv” blev vedtaget i 2011 og understøtter hvor og hvordan, det er muligt at skabe udvikling for borgeren i den retning.

                                                                                 

 

 

                                

                        Fodboldgolf - motion, samvær og natur.

 

Aktiviteter i naturen

Naturen er et godt sted at være sammen med den unge og familien. Naturen er rummelig: den kræver ingenting af dig og så kender du intuitivt dens sprog, da det ligger dybt i vores gener.

 

                                                                                                  

 

Hvert år er en gruppe unge af sted på skitur, hvor målet bl.a. er at styrke de unges selvværd og de sociale kompetencer. Her foregår aktiviteterne ude i det sneklædte landskab det meste af tiden. De unge overskrider egne grænser og oplever fornemmelsen af sammen med andre at kælke eller skiløbe ned af løjperne. Om aftenen handler det ofte om flere gange at smide sig i sneen med meget lidt tøj på og derefter ind i den varme sauna.                                                             

                       

                        

På skiturene oplever vi, at de unge er mere afslappet og rolige og alting foregår overordnet set i en mere harmonisk atmosfære. Alle på turen opnår en anderledes naturlig træthed, der betyder, at alle får sovet bedre om natten og derfor er mere energiske næste dag. Vi oplever, at de unge, som i det daglige ofte selvmedicinerer sig med hash, ikke har brug for denne stimulans på skituren - der sættes noget andet i stedet.

Den årlige skitur er en tur, som de fleste unge og personalet er meget interesseret i. Modstanden for at tage imod tilbuddet for de unge kan dog opstå jo mere vi nærmer os afrejsetidspunktet. Angsten og usikkerheden i at deltage sammen med andre unge eller det, at man præsenteres for nye udfordringer ukendte steder, kan være en barriere, der ikke altid kan overvindes.

 

                                                                 

 

Multi har investeret i en campingvogn, der står fast på et meget naturskønt område ca. en halv times kørsel fra Skive. Den giver mulighed for at bringe en ung – flere unge eller familien lidt væk fra byen og ud til et mere fredfyldt sted, hvor sanserne aktiveres - se - dufte - høre - smage.                                     

                                                                                                 

 

At kunne gå en tur ved stranden sammen eller alene, at tænde bål og sammen tilberede mad, spille minigolf eller blot have mulighed for at være stille og finde ro til tankerne. Nogen gange i et par timer – andre gange med en overnatning.

Ifølge teorien ligger det dybt i vores gener, at vores hjerne slapper bedst af i natur. (Statens institut for Folkesundhed)

Familieudvikling er en særlig ydelse, der rettes mod udsatte familier. Det er familier, som ikke altid har de nødvendige kompetencer – både økonomisk og forældreevne. Her har vi et specielt fokus på trivsel og den sundhedsmæssige tilstand.

Det er de fire KRAM faktorer – kost, rygning, alkohol og motion dog drejer det sig også rigtig meget om den mentale sundhed - at tilbyde aktiviteter i naturen. Det kan være en gå tur i skoven, en eftermiddagstur ud i campingvognen med mulighed for krabbejagt, fælles udespil som f.eks. kongespil, petanque eller anden aktivitet på stranden ved fjorden, skattejagt i skoven, m.m.

 

                                                                                         

Formål:          

 • Gennem fælles oplevelser – gerne via naturen at styrke relationerne i familien.

 • Styrke fællesskabsfølelsen i familien

 • Motivere og give inspiration til, at familien selv tager initiativ i forbindelse med aktiviteter sammen med familien.

   

Der kan være modstand på at komme mere ud og opleve i naturen. IPhone, iPad og andre medier kan være hårde konkurrenter. Dog oplever vi også - at lykkes det at få familierne med, ser vi glade og afslappede børn og forældre, som gerne vil være med til at lege i det fri.

Multi forsøger året rundt at tilbyde aktiviteter, der relaterer til naturen. Vi tror på, at naturen kan udgøre et trygt sted, hvor du kan mærke dig selv og at naturoplevelser renser sjælen.

                                    

 • Kanoture
 • Overnatning i shelters ved fjorden eller åen – således er der mulighed for at sejle på åen hjem.                                                                                                                                                                                                                                    

 • Bade i søen/fjorden

 • Sidde på molen i lystbåde havnen og nyde udsigten

 • Klatretur

 • Skattejagt i skoven
 • Jagt og fiskeri
 • Fodbold – golf – minigolf

 • Gå tur i skoven med vores ungdomshund Aura

                                            

 

Årsagen til, Multis fokus i løbet af årene mere og mere er rettet mod at planlægge aktiviteter i naturen hænger sammen med, at vi befinder os i en tid, hvor mulighederne for at surfe og zappe hen over alle mulige former for informationer og underholdningstilbud nærmest er uendelige. Den digitale verden - omslutter de unge og familierne og mange af aktiviteterne i deres hverdag foregår bag en skærm. De kan nemt dermed forblive i en virkelighedsflugt og ikke forholde sig til deres udfordringer. Undersøgelser viser, at de unges følelse af social isolation ikke bliver mindre over tid ved at indgå i de sociale medie- fællesskaber.

 

                                                                          

Forskning fortæller os, at naturen er medicin - det er et frirum for hjernen at være i naturen og godt for vores humør og for vores sundhed.

Multis teoretiske afsæt er forankret i den kognitive tænkning: tanke – følelse – handling. Når samtaler til tider tages ude i skoven, ved vandkanten eller andre natur steder, kan det være med til at styrke evnen til at opnå indre ro og balance. Samspillet mellem samtaler og natur tænkes at spille sammen i fin harmoni ikke mindst, fordi opnåelse af sindsro er et vigtigt fundament for udvikling og opretholdelse af tanker, følelser og handlinger, der er mere hensigtsmæssige for den unge eller en forælder.

                                                                                       

 

Vi har et relationelt kernefokus i forhold til de unge, forældrene og os selv. Relationer bekræfter og anerkender os som mennesker og har livsvigtig betydning i forhold til at løse vores kerneopgave. Vi har oplevet, at relationen bliver meget mere ufarlig og ligeværdig, når vi færdes i naturen. Sanserne skærpes og mulighed for fordybelse og ro er til stede. Det er mere ufarligt for mange af vores unge og forældre at føre en samtale, når man ikke skal se hinanden i øjnene, det er lettere at spørge ind til lidt svære emner, og der er mulighed for at aflede samtalen med det vi ser, hører, dufter og mærker. Ofte skal pointer være grundigt illustreret og simple og det er naturen også god til. Relationer sættes fri i det fri.

 

                                                                                                             

Personalet næres også af at have arbejdsplads i naturen. Det er et sundt og alternativt scene skift fra hverdagens udfordringer at arbejde ude i naturen. Udfordringen kan dog være at implementere tænkningen og skabe mulighed for nytænkning i personalegruppen. Den kendte måde at være sammen med de unge og familierne på opleves måske som den nemmeste.

 

Fælles positive følelser er en fundamental forudsætning for at skabe samhørighed og udviklingsstøttende relationer. Det kan være svært i de miljøer, vi professionelle befinder os i, da der ofte er mange negative stemninger. Det kan derfor være en god ide at flytte sig fra den verbale kommunikation til noget kropsligt som at tegne, lege og sanse på forskellig måde - måske gennem musik, sport eller naturen. De fælles positive oplevelser skaber grobund for tillid, tryghed og nærhed og er desuden meget vigtig for den enkeltes selvudvikling. Relationer sættes fri i det fri.                                          

 

Den svenske professor Kerstin Uvnas Moberg mener, at ro og hvile systemet aktiveres på flere måde, når vi gør noget godt for os selv. En god relation, nærvær og tilstedeværelse i naturen eller massage er eksempler, der kan få os til at slappe af. Oplevelser i naturen og pædagogisk massage hører med, når en ung eller forældre er indskrevet i Multi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 20-10-2020