Multi er et socialpædagogisk tilbud til unge og familier.

Afdelingen danner ramme om flere tilbud, der retter sig mod unge og familier med særlige behov

På Multi er der pædagoger,  lærere,  terapeuter og administrativt personale.

Vi tilbyder

Udvikling, forandring og behandling for unge og familier med udfordringer. Det er et tilbud som alternativ til og som forebyggelse af behovet for anbringelse. Centralt i vores indsats er relationens betydning for menneskelig udvikling, læring og trivsel.

 

  • At tage udgangspunkt i ressourcerne og bygge videre derfra

  • At ny viden og lærdom er en forudsætning for positive forandringer

  • At have forventninger, stille krav og skabe realiteter

  • At inddrage de unge og familierne i et respektfuldt samarbejde og ansvar for deres liv.

  • At være skabende i tanke og handling
  • At udvise interesse, engagement og give opmærksomhed og omsorg

                                                                                                          

                                                                                                                              

Multi tilbyder differentierende og fleksible tilbud.

Vi samarbejder mest muligt med og gør brug af lokalområdets tilbud – det være sig undervisnings- og uddannelsestilbud, kultur og fritidstilbud samt jobtræning i det lokale erhvervsliv eller områdets beskæftigelsestilbud.  

                                    

 

 

Publiceret 23-03-2020